Voor ouders

Denkt u dat uw kind naast de ondersteuning op school gebaat kan zijn bij extra hulp? Dan kunt u denken aan individuele begeleiding. Onder schooltijd op de eigen school of 's middags met een kopje thee plus koekje in een huiselijke omgeving een uurtje samen werken! Die begeleiding kan een verlenging zijn van wat er op school al met uw kind gedaan wordt. Het kan ook een andere invulling hebben, afhankelijk van de hulpvraag van uw kind.

Remedial Teaching


Remedial Teaching wordt ook wel RT genoemd. Het is het verlenen van hulp aan leerlingen met leer- en/ of gedragsproblemen. Remedial Teaching is iets anders dan bijles.


Bijles is het herhalen van de lesstof zoals deze op school aangeboden wordt. Remedial Teaching gaat uit van het kind, in plaats van de lesstof. Op basis van de behoefte van het kind wordt met gespecialiseerde behandelingstechnieken het kind begeleid.


Doel is altijd om het kind weer mee te kunnen laten komen met de klas.