Tarieven

TELLENENSPELLEN biedt de mogelijkheid om geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aan te vragen. 
Daarnaast kent TELLENENSPELLEN geen inschrijfkosten, geen reiskosten en is er geen opzegtermijn. U kunt dus na elke begeleidingssessie aangeven te willen stoppen met de dienstverlening.

De tarieven voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn als volgt:


Intakegesprek (1 uur)                               Gratis

Opstellen handelingsplan                       
€100,- 
Compleet op maat gemaakt plan van aanpak, inclusief eventueel 
eerste overlegmoment met school       

Aanvullend diagnostisch onderzoek    €50 / uur
Eventuele aanvullende toetsen of testen ten behoeve van het handelingsplan

Tarief per begeleidingssessie                
€ 50,-
50 minuten kindtijd, 10 minuten klaarzetten & vastlegging, inclusief materialen 

Overige werkzaamheden                       €50 / uur
Evaluatiegesprek met ouders en extra overlegmomenten met school / derden
Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW
Tellen en spellen, Tellen en spellen Apeldoorn, TELLENENSPELLEN, TELLENENSPELLEN Apeldoorn, Bijles, bijles Apeldoorn, bijles basisonderwijs, bijles basisonderwijs Apeldoorn, bijles lager onderwijs, bijles lagere school, CITO, CITO training, CITO trainer, Remedial teaching, Remedial teacher, Leer problemen, Lees problemen, Lezen problemen, Rekenen problemen, Spelling problemen, Kind basisschool leerproblemen, Leerachterstand, Hilversum, Apeldoorn, Apeldoorn Sprengenbos