Hoe het werkt

Elk begeleidingstraject is maatwerk, maar bestaat altijd uit een aantal vaste stappen. In de begeleiding van uw kind zullen we samen de volgende stappen doorlopen:

1. Intake gesprek
In een vrijblijvend gesprek met u en uw kind bespreken we wat de hulpvraag van uw kind is. Na afloop van het gesprek geef ik u advies over hoe ik uw kind het best kan begeleiden.

2. Opstellen handelingsplan
Om te bepalen hoe ik uw kind kan begeleiden in zijn hulpvraag zal een gedetailleerd handelingsplan opgesteld worden. Hiervoor zal ik zo nodig informatie bij de school van uw kind inwinnen. Ook kan ik eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek doen bij uw kind.
Het handelingsplan is als volgt opgebouwd:
· Algemene informatie
· Beginsituatie en hulpvraag van uw kind
· Doelen en te bereiken eindsituatie
· Te gebruiken methoden, materialen en middelen
· Frequentie en inhoud van de begeleidingssessies
· Evaluatiemomenten

3. Begeleidingssessies met uw kind
In de begeleidingssessies zal ik met uw kind werken aan de activiteiten, zoals ze in het handelingsplan beschreven staan. Samen bekijken we waar de sessies het best plaats kunnen vinden: in uw eigen huis, bij mij thuis of eventueel op school.

Ik maak gebruik van verschillende erkende methoden. Het karakter en de hulpvraag van uw kind bepalen op welke manier en met welke methode ik met uw kind aan het werk ga.


Voorbeeld handelingsplan

Wilt u een indruk krijgen wat er allemaal in een handelingsplan beschreven staat. Klik dan hier om een Voorbeeld 
handelingsplan te downloaden.


Erkende methoden en toetsmaterialen

TELLENENSPELLEN maakt gebruik van verschillende erkende methoden 
en toetsmaterialen. Voor elk kind wordt gekeken welke methode het meest effectief kan worden ingezet om aan de hulpvraag te voldoen. 

Kijk hier voor een overzicht van de meest gebruikte methoden van TELLENENSPELLEN.
Tellen en spellen, Tellen en spellen Apeldoorn, TELLENENSPELLEN, TELLENENSPELLEN Apeldoorn, Bijles, bijles Apeldoorn, bijles basisonderwijs, bijles basisonderwijs Apeldoorn, bijles lager onderwijs, bijles lagere school, CITO, CITO training, CITO trainer, Remedial teaching, Remedial teacher, Leer problemen, Lees problemen, Lezen problemen, Rekenen problemen, Spelling problemen, Kind basisschool leerproblemen, Leerachterstand, Hilversum, Apeldoorn, Apeldoorn Sprengenbos