CITO  training

De centrale eindtoets (CITO toets) test de kennis die de afgelopen 8 jaar op de basisschool geleerd is. In principe hoeft er dus niet extra geleerd te worden voor de toets. Toch kan het best spannend zijn om de toets te maken. Het kan dan ook een zelfverzekerd gevoel geven als een bepaald onderdeel (of alle onderdelen) nog eens doorgenomen wordt. De kennis wordt even weer opgefrist en de manier van vragen stellen (meerkeuze) is bij de eindtoets niet nieuw meer.

Doelen van de CITO training:  
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Vertrouwd raken met het maken van meerkeuze vragen
  • Opfrissen van reeds behandelde stof op het gebied van rekenen, taal en eventueel studievaardigheden

De centrale eindtoets

Vanaf april 2015 zijn alle basisscholen verplicht om in groep 8 een centrale eindtoets af te nemen. Naast het schooladvies is de eindtoets een tweede advies, een soort 'second opinion' dus. De toetsresultaten ondersteunen het advies van de leerkracht (het schooladvies), maar het schooladvies blijft in principe het belangrijkste advies. Wanneer de uitslag van de eindtoets veel hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de school het advies heroverwegen. Misschien wordt het dan aangepast, maar dat hoeft niet. Wanneer de uitslag van de eindtoets lager uitvalt, dan gebeurt er niets met het oorspronkelijke schooladvies.
Basisscholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:
  • Centrale Eindtoets van Cito (in opdracht van het College voor Toetsen en Examens)
  • IEP Eindtoets van Bureau ICE
  • Route 8 van A-VISION

Tellen en spellen, Tellen en spellen Apeldoorn, TELLENENSPELLEN, TELLENENSPELLEN Apeldoorn, Bijles, bijles Apeldoorn, bijles basisonderwijs, bijles basisonderwijs Apeldoorn, bijles lager onderwijs, bijles lagere school, CITO, CITO training, CITO trainer, Remedial teaching, Remedial teacher, Leer problemen, Lees problemen, Lezen problemen, Rekenen problemen, Spelling problemen, Kind basisschool leerproblemen, Leerachterstand, Hilversum, Apeldoorn, Apeldoorn Sprengenbos